0 produkter

miljo

Miljö & Allergi

Miljö

Alla produkter är miljöanpassade. Våra produkter tillverkas i Skandinavien och håller högsta standard gällande såväl kvalitet som miljöhänsyn. Vi driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och i dagsläget har vi följande certifieringar på våra produkter:

  • ISO 9001 (Kvalitet)
  • BRC – Non food (Kvalitet)
  • OHSAS 18001 (Arbetsmiljö)
  • ISO 14001 (Miljö)

TD Trading arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera leveranserna av varumärket Nayad genom att ställa krav på dem som genomför transporterna från vårt lager till slutkonsument. Idag använder vi oss i huvudsak av DHL som har ett bra och ledande arbete för miljön inom transportsektorn.

Allergi

Nayads produktsortiment är mycket allergianpassade och innehåller inte zeoliter, konserveringsmedel, spårämnen, färgämnen eller tungmetaller. Vårt sensitivetvättmedel innehåller inte heller blekmedel. Sensitivetvättmedlet är mycket lättlösligt och innehåller inga zeoliter vilket innebär att det aldrig lämnas kvar rester i kläderna, vilket ibland kan inträffa när man använder ett tvättmedel som innehåller just zeolit. Förövrigt innehåller ingen av Nayads produkter zeolit. Nayad sensitivetvättmedel används idag bland annat mycket inom dagisverksamhet, äldreboende och gruppbostäder.

Våra produktmärkningar

Märkningarna